çitil avukatlık hukuki bilgiler

Şirketler Hukuku

Çitil Avukatlık Ortaklığı , inşaat , bilişim , petrol , tekstil , taşımacılık , enerji ,  turizm-organizasyon , mühendislik-mimarlık , sağlık , otomotiv , bankacılık
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Ceza Hukuku

Çitil Avukatlık Ortaklığı , alanında uzman akademisyen ve avukat kadrosu ile müvekkillerine soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (mahkeme) aşamasında avukatlık ve danışmanl
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Fikri Mülkiyet Hukuku

Kişilerin fikri çalışmaları hukuk alanında hem ekonomik bir malvarlığı olarak değerlendirilirken hem de kişilerin bu çalışmaları üzerinde manevi menfaatleri bulundu
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Sağlık Hukuku

Çitil Avukatlık Ortaklığı, kamu ve özel sektörde çalışan sağlık personellerinin ve hekimlerin tıbbi uygulama hatalarından (MALPRAKTİS) doğan hukuki ve cezai soru
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yabancılar Hukuku

Çitil Avukatlık Ortaklığı, yabancı müvekkillerine Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinde Türkiye’de araç ve gayrimenkul edinmeleri ile ilgili i
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Vergi Hukuku

Çitil Avukatlık Ortaklığı , vergi hukuku alanında uzman avukat, mali müşavir ve yeminli mali müşavir kadrosu ile uluslararası alanda faaliyet gösteren şahıs ve şirk
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Aile Hukuku

Toplumun temeli olan aile, başta Anayasa olmak üzere kanunlarla düzenlenmiş ve koruma altına alınmış bir kurumdur. Aile Hukuku, Medeni Hukuk içerisinde yer alan, aile i&ccedi
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Bilişim Hukuku

Gelişen günümüz teknolojisiyle hızlı bir ilerleyişte olan bilişim sistemleri beraberinde bir hukuki düzenleme ihtiyacı da getirmiştir. Bu ihtiyaca cevaben ortaya ç
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku,  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen eşya statüsüne haiz olan şeyler ile kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen ve koruyan bir h
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukukunun kapsamını taşınmazlar ve bu taşınmazları konu alan hukuki ilişkiler oluşturur. Çitil Avukatlık Ortaklığı’nın uzman avukatları müvekkillerine g
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İdare Hukuku

Kamu yararı gözeten bir alan olan İdare Hukuku, idarenin işlem ve eylemlerini düzenlemektedir. İdarenin bireyler üzerinde etkisi olan işlem ve eylemleri hukuka ayrılık teşkil
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İş Hukuku

Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak, işçi işveren ilişkisinin hukuka ve meslek ahlakına uygun olarak yürütülebilmesi için İş Hukuku alanında uzman kadrom
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında sözleşmesel ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Taraflar arasında sağlıklı bir hukuki ilişkinin kurulabilmesi için bu s&u
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Rekabet Hukuku

Hukuk sistemimizde şirketler arası rekabet, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen düzenleme ve yasaklamalarla sağlanmaktadır. Bu çerçevede Ç
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Sigorta Hukuku

Sigortacılık uygulamasında çıkan ihtilaflarda, hataların düzeltilmesi ve zararın giderilmesi için sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortac
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Spor Hukuku

Spor hukuku sporcu, kulüp ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukuki çözümler bulmayı amaçlayan bir hukuk alanıdır.

Avukatlık
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Moda Hukuku

Moda hukuku, günümüz postmodern toplumunda önemi günden güne artan ve bir iktisadi değeri olan moda endüstrisinin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştı
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesin
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Sosyal Medya Hukuku

Sosyal medya hukuku; Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlar aracılığıyla işlenen suçlar ve cezaları kapsayan ceza hukuku ve bilişim hukukuyla pek çok ortak noktası bu
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Oyun Hukuku

Bilişim sistemlerinin gelişmesi ile dijital oyunlara ilginin artması dünyada ve ülkemizde yeni bir pazar oluşturmuştur.  bu yeni pazarın ihtiyaçlarına cevaben oluşan s
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm

Çitil Avukatlık Ortaklığı , uzman kadrosu ile birlikte kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen kanunun hem kanun tasarısı aşmasında hem de  6306 sayılı Afet Risk
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yurt Dışında Offshore ve Onshore Şirket Kuruluşu

Türk şirketlerinin ve vatandaşlarının globalleşen ve değişen ticari faaliyetlere katılım sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Türk şirketlerinin gerek avantajlı vergi yapıland
...

Devamını Okuyun