Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Eşya Hukuku,  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen eşya statüsüne haiz olan şeyler ile kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır. Müvekkillerimize, taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki haklarının kurulması ve korunması noktasında uzman kadromuzla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

Bu hususta başlıca faaliyette bulunduğumuz hizmetlerimiz:

• Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması, El atmanın önlenmesi)

• İstihkak davası

• Menkul ve gayrimenkuller üzerinde paylı ve elbirliğiyle mülkiyet tesisi

• Sınırlı ayni hak tesis işlemleri

• Alım, önalım, satım sözleşmeleri

• Tapu tescil davaları

• Tapu sicili düzeltme işlem ve davaları

• İrtifak ve rehin haklarına dayanan davalar

• Ecrimisil davaları

• Kamulaştırmasız el atma davaları

• Ortaklığın giderilmesi davaları (İzale-i Şuyu)

• Sebepsiz zenginleşme davaları

• Kat mülkiyetinden kaynaklı davalar

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Son Eklenen Makaleler