hukuki bilgiler

Uluslararası Patent (PCT) Nedir?

çitil avukatlık hukuki bilgiler

Uluslararası Patent (PCT) Nedir?

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer 

alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ay
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İş ve Sosyal Güvenlik

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ DE 1 TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMİŞTİR.

...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Ankara Antlaşması Nedir?

Ankara Antlaşması Türk vatandaşlarına İngiltere başta olmak üzere, Fransa, Almanya ve 

Benelüks ülkelerinde serbest çalışma iznine başvurma imkanı
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Projeden Daire Satın Alma

Anayasada koruma altına alınan sözleşme yapma özgürlüğü çerçevesinde eğer sözleşmenin geçerliliğine ilişkin bir geçerlilik şartı
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Covid-19 Salgını Döneminde İbraz Sürelerinin Ertelenmesi Ve Düzenlemelerin Çek İbrazına Etkisi

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 hastalığının sosyal yaşantıya etkisi büyük olmuş, bunun yanında etkilenmiş olan iş dünyası için
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Sahte(Naylon) Fatura Kullanma Suçu (213 Sayılı Vuk)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. Maddesinin b bendi uyarınca sahte fatura düzenlemek suçtur. Maddeye göre: Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Koronavirüs(Covid-19) Sebebiyle Özel Üniversite, Özel Okul, Etüt ve Kurs Ücretlerinin İadesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 Pandemisinin ülkemizde sosyal ve ekonomik hayatı önemli derecede olumsuz etkilediği gerçeğini her geçen gün daha
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yabancıların Sınır Dışı Etme Kararına Karşı Başvurabilecekleri Yargı Yolları

Ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin sınır dışı etme kararı alınabilmesi, sınır dışı etme prosedürü ve sınır dışı etme kararına karşı b
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İdari Gözetim Şartları ve İdari Gözetim Kararına Karşı Başvurulabilecek Hukuki Yollar

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesi uyarınca haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan ; kaçm
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İşveren Tarafından İşçinin Ücretsiz Çıkarılması

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Denetimli Serbestlik Süresi İstisna Suçlar Hariç Geçici Olarak 3 Yıl Olarak Uygulanacaktır

1) 5275 sayılı Kanuna eklenen geçici 6. Madde neticesinde Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmıştır

1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin yirmiikinci fıkrasına eklenen hüküm ile eşyanın değerinin hafif olması halinde veri
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Özel İnfaz Usulleri Yeniden Canlandırılıyor

İşbu kanun değişiklikleri ile beraber tüm hükümlüler bakımından ceza evine girmeden infazı tamamlama dönemi sona eriyor. Önceki yazılarımızda da ayrıntısı
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Bazı Suçlar Haricinde Koşullu Salıverilme Uygulanmasında Oranlar Değişiyor

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılan bir diğer kritik değişiklik ise koşullu salıverilme oranlarının değiştirilmesidir. Hem denetimli serbe
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Denetimli Serbestlik Sürelerinde Değişiklik Yapılıyor

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılan en kritik ve kamuoyunun en çok dikkatini çeken değişiklik Kanunun 105/A maddesinde yapılan de
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Hükümlülerin Çalıştıkları Süreler Denetimli Serbestlik Süresine Eklenerek Daha Kısa Sürede Tahliye Edilmeleri Sağlanacak

Yeni İnfaz Yasıyla yapılan değişiklik ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 30. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Açık ceza infaz
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kapsamında Birçok Değişiklik Yapılacaktır

1) 5275 sayılı Kanunun 42. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bent ile ceza infaz kurumu idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Açık Ceza Evine Geçiş İle İlgili Çeşitli Değişiklikler Öngörülmektedir

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 14. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında değişikliğe gidilmiş d
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Kezzap Atmanın Cezası Ağırlaştırılıyor

Türk Ceza Kanununun 86. maddesinin üçüncü fıkrasına “CANAVARCA HİSLE” kelimeleri eklenerek yaralama suçu bakımından yeni bir nitelikli hal ihdas e
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

yeni İnfaz Yasasıyla İstinaf ve Temyiz Yargı Yoluna Başvurulan Dosyalarda İlk Derece Mahkemesi Ali Kontrol Veya Tutuklama Kararı Verilebilir

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 maddesine eklenen 4. Fıkranın devamında:. “hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf ve
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla Gebe Kadın Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilebilir Hükmü Kanuna Eklenmiştir

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 maddesine eklenen 4. fıkrayla ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği 13/
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasasıyla İnfaz Hakimlikleri Kuruluyor

4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 2 inci maddesi şu şekilde değiştirilerek İnfaz Hakimliği kurulmuştur: ”Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine get
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yeni İnfaz Yasası Hangi Suçları Kapsıyor?

Uzun süredir gündemde olan ve kamuoyunda Af Yasası çıkacağı şeklindeki beklentinin karşılığı olarak 70 maddelik bir yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Me
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Covid-19 Hastalığının Sağlık Çalışanları Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı Olarak Değerlendirilmesi

Dünya çapında bir salgın felaketi haline gelmiş olan COVID-19 hastalığının sağlık personeline de yoğunlukla bulaşmaya başlamış olması ve sağlık personelinin söz ko
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Koronavirüs Nedeniyle Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Feshi

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Öğr
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralama Suçu Arasındaki Farklar

Kasten insan öldürme suçuna teşebbüs suçu teknik olarak kasten yaralama suçu ile çeşitli benzerlikler göstermektedir. Aslında öldürmeye
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nun 611-619 maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 611. ma
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Veri İhlali Durumunda Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Tazminat Sorumluluğu

6769 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamın
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

200 Paket Kaçak Sigara Emsal Yargıtay Kararı

20 KARTON (200 PAKET) SİGARA KİŞİSEL KULLANIM SINIRINDA OLUP KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN CEZA VERİLEMEZ.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu&rs
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu

Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer suç aletlerinin ülkeye sokulması 6
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

KHK ile İhraç Edilen Yönetici Olan Kamu Personelinin Yönetici Olarak Görevlerine İadesi

7145 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasalaşan kamu görevine iade edilen personelin yönetici pozisyonda olması durumunda
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

8 Yaşından Büyük Çocuğun Velayeti Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Hukuk Genel Kurulu 2017/3117 E. ,  2018/1278 K. sayılı  emsal kararla velayet davalarında 8 yaşından büyük çocukların  velayetleri
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 Corona virüsün birçok ölüme neden olması nedeniyle toplumsal mesafenin azaltılması adına genelgelerle bir&
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Türk Hukukunda Evde ÇalışmaGünümüzde gelişen teknoloji, iş hacminin büyümesi, fikir bazlı üretimler ile mal ve hizmet kavramlarının değişikliğe uğraması sebebiyle belirli b
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kira sözleşmeleri artış oranı ve fesih hakkı

Kira sözleşmelerinde hem kiracının hem de ev ve işyeri sahibinin hak ve yükümlülükleri vardır. Kiraya veren kiraladığı evi, işyerini ya da başka bir eşyayı kira
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Bilişim Suçları ve Cezaları

Türk Ceza Kanununda birçok alanda olduğu gibi bilişim alanında da suçlar ve cezalar düzenlenmiştir. Teknolojinin sürekli değişmesi ve gelişmesiyle birlikte yeni
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu yapılan işleme karşı dava yolu

ilahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel ile ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanac
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

4/B Sözleşmeli Personelin Tayin Hakkı

657 sayılı “Devlet Memurları Kanununa” göre istihdam şekli olarak kamu hizmeti sunan ve kamu görevlisi olarak kabul edilen sözleşmeli personel öngörül
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kasten öldürme suçu – TCK madde 81 | hayata karşı işlenen suçlar

Türk Ceza Kanununda “Hayata Karşı Suçlar” arasında düzenlenen kasten öldürme suçu, bilerek ve isteyerek bir insanın hayatına son vermektir. TCK 81
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İhraçtan Dolayı İkramiye Ödenmeyenlere Müjde

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hukuka aykırı olarak ikramiye ödenmemesi işlemine karşı idare mahkemeleri emsal karar niteliği taşıyan kararlar vermeye başlamıştır. Yazım
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Zimmet Suçu

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan bir kişinin görevi nedeniyle kendisine teslim edilmiş olan veya gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde göreviy
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Bedelli Askerlikte Sözleşmenin Feshi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, askerlik yapacakları yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Peki bu karar bedelli askerlik yapacakları ne kadar ilgilendiriyor?

Ank
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Bir Suç Aleti Olarak Bilgisayar

Hayatımızda yeni sayılabilecek bir süredir var olan bir icattan bahsederek konuya giriş yapabiliriz. Bu icadın bizler tarafından kullanılmaya başlanması ile bugüne kadar ge&ccedi
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Teslim Edilmeyen Konut Hakkında Ne Yapılabilir?

Ülkemizde birçok kişi henüz proje aşamasındaki konutu maketten ya da bilgisayar ortamında hazırlanan sanal modeller üzerinden görmekte ve malen daha uygun olacağı
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararlarına Karşı Dava Yolu

Bilindiği üzere, olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayıl
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yasa dışı / kaçak bahis oynamak ve oynatmak suç mudur?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bir çok yeni suç tipi ortaya çıkmış, bu suçları önlemek ve cezalandırmak için de çeşitli kanunlar yür&
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin başka bir kimseyi hileli hareketlerle kandırarak kendisinin veya başkasının yararına menfaat elde etmesidir. Mesela A adlı kişinin B adlı kişi
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kasten Yaralama Suçu - TCK Madde 86

Türk Ceza Kanununda kasten yaralamanın basit hali; başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak olarak tanımlanmıştır
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Evlilik Sözleşmesi / Mal Rejimi Sözleşmesi Nedir?

MAL REJİMİ NEDİR?

Mal rejimi , eşlerin aile birliği içerisinde sahip oldukları malların yahut kendilerine ait bulunan malların mülkiyetinin ve yönetim yetkisinin ki
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Ticaret İle uğraşan kişiler arasında ticari bir iş nedeniyle uyuşmazlık, anlaşmazlık, ihtilaf çıktığında taraflar açısından çözüm olarak ilk akla gele
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Küçüğün Evlat Edinilmesi

Evlat edinme; kişinin kendisi ile ilişiği olmayan bir bireye evlatlık statüsü kazandırarak soybağı kurması işlemidir. Bu işlemi yapan kişiye evlat edinen denir ve evlat edindi
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İşçinin İşe İade Davası

Sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi , fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını iddia ediyorsa İ
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyet; bir kimsenin ölüme bağlı tasarruf yoluyla, kendisinin ölümünden sonra yapılmasını istediği ve yerine getirilmesi gereken bir hukuki işlemdir. Bazı durumlar
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Hesap İşletim Ücretlerinizi İade Alabileceksiniz

Bankalar, vadesiz hesap sahiplerinden, aylık, üç aylık veya altı aylık periyotlarla çeşitli masraflar sebebiyle müşterilerinden “hesap işletim ücreti&rdquo
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

701 sayılı KHK ile ihraç olanlar için OHAL İnceleme Komisyonuna Başvuru

Resmi Gazete’de yayımlanan 08 Temmuz 2018 tarihli 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında farklı kamu kurumlarda görevli 18 bin 632 kamu personeli ihraç edil
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İmar Barışı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesi ve Başvuru Usulü

Kİmar affı veya imar barışı olarak ifade edilen düzenlemeyi de içeren 7143 sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değ
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Devre mülk Mağdurları Ne Yapmalıdır? Sözleşmeler Nasıl Feshedilir?

Yılın on beş günü veya daha uzun bir döneminde kullanmak üzere bir mülk aldınız fakat beklentinizin karşılanmaması, dolandırıldığınızı düşünme, pi
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Araç Değer Kaybı Nedir, Nasıl Alınır?

Eğer aracınız maddi hasarlı bir trafik kazasına karışmış ve aracınızda hasar meydana gelmiş ise aracınızın ikinci el piyasasında oluşan değer kaybını kusurlu olan taraftan veya
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Estetik Ameliyatlarda Hatalı Tıbbi Müdahale (Malpraktis)

Eğer geçirmiş olduğunuz estetik operasyon istediğiniz gibi sonuçlanmamış, vücudunuzda istemediğiniz ya da hekim ile anlaştığınızın aksi sonuçlar meydana gelmi
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Tekzip Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Eğer hakkınızda şeref ve haysiyetinizi ihlal eden veya gerçek dışı bir yayın yapıldıysa bu yayına karşı Anayasal bir hak olan cevap ve düzeltme –tekzip- hakkınızı
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Mirastan Mal Kaçırma – Muris Muvazaası

Miras bırakan –muris- mirasçıların tamamından veya belirli mirasçılardan mal kaçırmak/saklamak amacıyla ölmeden önce birtakım işlemler yapabilir. Yarg
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

ICO Nedir? ICO Yasal mıdır?

ICO (Initial Coin Offering) terimi, Türkçe olarak tam karşılığı olmasa da İlk Dijital Para Arzı olarak Türkçeleştirilmiştir. ICO, fikir aşamasında olan veyahut fi
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Trafik Cezalarına Hangi Durumlarda / Nasıl İtiraz Edilmelidir?

Eğer size bir trafik cezası kesilmiş ise ve bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorsanız, bu cezaya itiraz edebilirsiniz. Yapacağınız itirazda aşağıda bahsedeceğimiz husu
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Mirastan Çıkarma

Mirastan çıkarma işlemi; miras bırakanın, mirasçısını saklı payından mahrum bırakması anlamına gelmektedir. Mirastan çıkarma diğer adıyla mirastan ıskat; ö
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi Verilmesi

Türk Hukuk Sistemi’nde dini nikah kıymak yasaklanmamıştır. Din ve ibadet özgürlüğünün bir uzantısı olarak bireyler inançları doğrultusunda evlili
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Malpraktis

Malpraktis(Malpractice) “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır” (Türk Tabipleri Birli
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Emlak Vergisine Esas Teşkil Eden Rayiç Bedellere İtiraz Süresini Kaçırmayın

2018 yılında tarh olacak bina vergileri için belirlenen rayiç bedeller, mahalle muhtarlıklarında askıya çıktı. Askıdaki bedellere itiraz etmek için öngö
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Hukuki el atma nedeniyle maddi tazminat istemli davalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanunun 33. maddesi ile ekl
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması

Evlatlık ilişkisi, evlat edinen ile evlat edinilen arasında mahkeme kararıyla soybağının kurulmasını sağlar. Mahkeme kararıyla kurulan bu soybağı yine mahkeme kararıyla ve ancak kanun
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İSTİNAF (Bölge Adliye Mahkemeleri) Hukuk Yargılaması Kapsamında Değerlendirilmesi

İstinaf Nedir?

Dilimize Arapçadan girmiş olan istinafın kelime anlamı baştan başlamak, yeniden başlamaktır. Hukuki anlamında ise mahkemenin verdiği kararı beğenmeyerek, b
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yabancılara Türk Vatandaşlığı Hakkı Verildi

6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa dönem ikamet izni verilen yabancılar ile 6735 sayılı uluslararası işgücü kanunu uyarınca süresiz çalışma
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Nefes Kredisi Nedir? Kimler Faydalanabilir?

KOBİ’ lerin en büyük sorunlarından birisi finansmana erişimde yaşanan sıkıntı ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faiz oranlarıdır. Bu doğrultu da , Ülkem
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Soybağının Reddi Davası

Soybağı , bir kişinin ana ve babası arasındaki bağı ifade etmektedir. Çocukla ana arasındaki soybağı doğumla kurulurken, çocukla baba arasındaki soybağı ise ana ile evli
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

KOSGEB Kredi Desteği

KOSGEB, ülkemiz ekonomisinin canlanmasını sağlayabilmek amacıyla; KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylı, güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmelere finansal destek sağlanması amacıy
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim programının hem işçi hemde işveren açısından önemli bir teşvik uygulaması olup yazımızda dikkat çeken hususlar paylaşılacaktır.

Pro
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kredi Sicil Affı

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile kredi itibarı zedelenen pek çok esnaf ve tüccar banka veya finans kurumlarından kredi kullanamaz duruma dü
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Genç Girişimcilere Gelir Vergisi Muafiyeti

05.05.2016 Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gire 292 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ile genç girişimcilere kazanç istisnası sağlanmıştır.

B
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul Edilen Ve Kanunlaşan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  işletmeler
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği ile Getirilen Değişiklikler

31/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun , kamu oyunda bilinen adıyla kentsel d&oum
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Kredi Faiz İadeleri Başlıyor!

Rekabet Kurulu, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21/08/2007 – 22/09/2011 tarihleri arasında uyumlu eylem (Kartel) içerisinde hareket ederek faiz oranlarında
...

Devamını Okuyun


çitil avukatlık hukuki bilgiler

Eşin İlgisizliği ve Sevgisizliği Boşanma Sebebi

Evlilik birliği eşlerin birbirini sevmesi, şefkat göstermesi ve birbirleriyle ilgilenmeleri temeli üzerine kuruludur. Bunların yokluğu durumunda evlilik bağı tüm anlamını yi
...

Devamını Okuyun