200 Paket Kaçak Sigara Emsal Yargıtay Kararı

200 Paket Kaçak Sigara Emsal Yargıtay Kararı

20 KARTON (200 PAKET) SİGARA KİŞİSEL KULLANIM SINIRINDA OLUP KAÇAKÇILIK SUÇUNDAN CEZA VERİLEMEZ.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinin 10. bendi kaçak sigaranın ülkeye sokulmasının hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğine hükmetmiştir. Söz konusu maddede: “Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz” denilmektedir. 

Ülkemiz Asya ve Avrupa arasında bir köprü vazifesi görüyor olması sebebiyle birçok kişi ile şahsi ve yük taşıması yapan araçlar ülkemizden transit geçiş yapmaktadır. Ülkemizde tütün mamullerinden alınan vergi bir hayli yüksek olup komşu ülkelere nazaran çok da yüksek fiyatlar söz konusudur. Hal böyle olunca ülkeye giriş yapan birçok kişi ve araçta tütün mamulleri ve özellikle sigaraya rastlanmaktadır. Kolluk birimlerince el geçirilen hemen her sigara paketi için işlem yapılması yargıya iş yükü doğurmuş olduğundan belli bir miktarın altındaki sigaranın “kişisel kullanım için olduğu” kabul edilmiştir. Aşağıdaki emsal Yargıtay kararına göre de 200 paket ve daha az sayıdaki kaçak sigara kişisel kullanım sınırları dahilindedir ve cezalandırılamaz.

Yargıtay Yedinci Ceza Dairesinin 09.01.2019 Tarihli 2017/4118 Esas 2019/226 Karar sayılı kararında:

Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre, sanığın içinde bulunduğu araçta yapılan aramada ele geçen sigaralardan 200 paket kaçak sigaranın sanığa ait olduğu olayda, sanığın savunmasında sigaraları içmek için aldığını beyan etmesi, ele geçen sigaranın Dairemizin istikrar kazanan uygulamalarında miktar itibariyle kişisel kullanım kapsamında kalması karşısında ve tüm dosya kapsamına göre sanığın kaçak sigaraları ticari maksatla bulundurduğuna ilişkin mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, denilerek MAHKUMİYET KARARININ BOZULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. İşbu karara göre 20 karton yani 200 paket ve daha az miktardaki kaçak sigara nedeniyle mahkumiyet kararı verilemez. Söz konusu karar Yargıtay’ın yerleşik kararlarından biri haline geldiği için tüm mahkemelerce emsal karar olarak dikkate alınmaktadır. 

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler