6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

6284 Sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenlemektedir. Kanunun koruduğu sadece fiziksel şiddet mağdurları değil aynı zamanda cinsel, psikolojik veya ekonomik olmak üzere şiddetin her türlüsüne maruz kalmış bireylerdir. Hakaret etmek, aşağılamak, küçük düşürmek, öldürmekle, yaralamakla veya sakat bırakmakla tehdit etmek, cinsel ilişkiye zorlamak, komşularla, akrabalarla, arkadaşlarla görüşülmesine izin vermemek, ihtiyaçlar için yeterli para vermemek, kazanılan paraya el koymak, ısrarla telefonla aramak, takip etmek vs. gibi zarar veren ya da vermesi muhtemel tüm davranışlar, nev’i ne olursa olsun 6284 Sayılı Kanun nezdinde birer şiddettir ve bu davranışlara maruz kalmanız durumunda kanundan yararlanabilirsiniz.

6284 SAYILI KANUN NASIL BİR KORUMA SAĞLAR?

 

İkili bir ayrıma gidilen kanunda; şiddet mağdurlarını korumak için koruyucu tedbirler, şiddet uygulayanın şiddetini önlemek veya şiddetin tekrarlanmamasını sağlamak amacıyla önleyici tedbirler düzenlenmiştir.

 

Kanunun 4. Maddesinde Hakim tarafından uygulanabilecek Koruyucu Tedbirler düzenlenmiş olup, bunlar;

 

İşyerinin değiştirilmesi,

Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerlerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,

22/11/2001 tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunundaki şartların varlığı halinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,

Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesidir.

 

Kanunun 5. Maddesinde ise Hakim tarafından verilebilecek Önleyici Tedbirler düzenlenmiş olup, bunlar;

 

Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümden kaldırılması,

Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

Bulundurulmasına ve taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasıdır.

 

TEDBİR KARARINA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI NEDİR?

 

Hakkında bir veya daha fazla tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine uymaması halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre Hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulur. Ayrıca aykırılığın her tekrarında zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadardır. Söz konusu zorlama hapsi ertelenemez yahut paraya çevrilemez, hapis cezası infaz edilir.

 

Şiddet uygulayan kişiye karşı kanun yoluna başvurulabildiği gibi, haksız veya hukuka aykırı başvurulara karşı bir dilekçe ile itiraz hakkı her zaman mevcuttur. Her iki durum da teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiği için aile hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Bensu Berivan Özkan Hakkında

Eğitim:
English, German, LL.B. İstanbul Bilgi University
Uzmanlık:
Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Moda Hukuku

Son Eklenen Makaleler