701 sayılı KHK ile ihraç olanlar için OHAL İnceleme Komisyonuna Başvuru

701 sayılı KHK ile ihraç olanlar için OHAL İnceleme Komisyonuna Başvuru

Resmi Gazete’de yayımlanan 08 Temmuz 2018 tarihli 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında farklı kamu kurumlarda görevli 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi. Söz konusu KHK ile ihraç edilenler Ohal İşlemlerini İnceleme komisyonuna başvurarak haklarındaki ihraç işleminin denetlenmesini talep edebilecektir.

Başvuru Usulü ve Süre

 

‘’OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna İlişkin Usul ve Esaslar” adlı Tebliğe göre başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve Tebliğ’in ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle VALİLİKLERE veya EN SON GÖREV YAPILAN KURUMA varsa ekleriyle birlikte YAZILI OLARAK yapılır.

 

Tebliğ’e göre başvuru süreleri de şöyledir;

 

a) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren,

 

b) Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, “ALTMIŞ GÜN”dür.

 

Başvuru tarihi, valiliklere veya kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan kişiler bakımından başvuru tarihi, kurum müdürlüğüne başvurunun yapıldığı tarihtir.

 

701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

 

OHAL Komisyonuna başvuracak kişilerin son tarihe bırakmadan başvurularını yapmalarını tavsiye ediyoruz

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler