8 Yaşından Büyük Çocuğun Velayeti Hakkında Yargıtay Kararı

8 Yaşından Büyük Çocuğun Velayeti Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Hukuk Genel Kurulu 2017/3117 E. ,  2018/1278 K. sayılı  emsal kararla velayet davalarında 8 yaşından büyük çocukların  velayetleri hakkında karar verilirken ayırt etme gücüne sahip ve idrak çağında olan 8 yaş ve üstü çocukların kendisini ifade edebileceğini, velayet davasında çocuğa fikri sorulması gerektiğine hükmetmiştir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bahsi geçen kararda: “Velayetin anne ya da babaya verilmesi, daha çok çocuğu ilgilendiren, onun menfaatine ilişkin bir husus olduğuna göre, gerek yukarıda açıklanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerinde yer alan hükümler, gerekse velayete ilişkin yasal düzenlemeler karşısında, velayeti düzenlenen çocuğun, idrak çağında olması halinde, kendisini yakından ilgilendiren bu konuda ona danışılması ve görüşünün alınması gerekir.” demiştir. 

Yargıtayca verilmiş bu karar Hukuk Genel Kurulu tarafından verildiğinden yerel mahkemelerin direnme ve aksi yönde karar verme olasılıkları yoktur. Bu karara göre boşanma davalarında müşterek çocuğun velayetinde çocuk 8 yaşından büyükse çocuğa fikri sorulmalıdır. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türk Medeni Kanununa göre velayetin hangi ebeveyne verileceğine karar verilirken ÇOCUĞUN ÜSTÜN MENFAATİNE bakılmalıdır. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun emsal teşkil eden kararına göre çocuğun velayetinin anneye ya da babaya verilmesi için müşterek çocuğa “Anneni mi yoksa babanı mı istiyorsun?” sorusu yöneltilmelidir. Mahkemece karar verilirken annenin ve babanın eğitim durumundan ekonomik durumuna kadar bütün sosyo-ekonomik durum incelemesi yapılması elzem olsa da işbu karara göre çocuğun görüşü de büyük önem arz edecektir. 

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler