Bilişim Suçları ve Cezaları

Bilişim Suçları ve Cezaları

Türk Ceza Kanununda birçok alanda olduğu gibi bilişim alanında da suçlar ve cezalar düzenlenmiştir. Teknolojinin sürekli değişmesi ve gelişmesiyle birlikte yeni suç tipleri ve cezalar ortaya çıkmıştır. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi klasik suçlar bile artık bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıyla daha kolay işlenmektedir. Hukuka aykırı bir şekilde bankacılık sistemlerine girilmekte bir hesaptan başka bir hesaba para aktarılarak bilişim suçu gerçekleştirilmektedir. İnternet alışveriş sitesinden parası ödenerek sipariş verildiği halde ürünü göndermeyerek aldatma durumunda dolandırıcılık suçunun ağırlaştırıcı hali işlenmiştir. Bilişim sistemlerinin kullanıldığı bu durumlarda daha ağır bir ceza öngörülmektedir. TCK 141.madde, 142.madde, 157.madde ve 158.madde hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına kaç yıl ceza verileceğini düzenlemektedir. Üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir.

Bilişim sistemine girme-engelleme-bozma-verileri yok etme veya değiştirme

Sosyal medya hesaplarımızdan mail hesaplarımıza kadar birçok teknolojik imkân bilişim sistemi kavramına girmektedir. TCK 243.madde bilişim sistemlerine giren veya orada kalmaya devam eden kişileri cezalandırılacağını düzenlemektedir. Bunun sonucunda veriler yok olur veya değişirse daha ağır bir ceza verilmektedir. Ayrıca, bilişim sistemine girmeden veri akışını izleseniz bile hapis cezası ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu 244.maddede ise bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, erişilmez kılan veya sisteme veri yerleştiren, mevcut veriyi başka bir yere gönderen kişiye üç yıla kadar ceza verileceğini öngörmektedir. Eğer bankanın ya da kamu kurumunun bilişim sistemine karşı bu suç işlenirse hapis cezasının süresi artacaktır.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin rızası olmaksızın bunu kullanarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Gerçek kişi bilgileri ile sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile karşılaşacaktır. Bu durumda olduğu gibi bazı bilişim suçlarında hapis cezasının yanında ayrıca adli para cezası da verilmektedir.

Yasak cihaz veya programlar

Bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık, dolandırıcılık, veri çalınması gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla bir cihazın ya da bilgisayar programının yapılması veya oluşturulması durumunda bunları üreten kişiler de istediklerine ulaşamasalar bile cezalandırılacaklardır.

Bilişim suçlarının kim tarafından işlendiğini tespit etmek her zaman kolay değildir. Hacker diye tabir edilen kişileri bulmak için IP adreslerinin ve sağlayıcıların belirlenmesi, dijital materyallerin incelenmesi bu süreçte delil elde etmek için kullanılan yöntemlerdir.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Bireylere ait her türlü bilgi kişisel veridir. Özellikle son zamanlarda kişisel veri konusunda oldukça kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Verilen önemin bir yansıması olarak TCK 136.maddede kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması düzenlenmiştir.

Bilişim suçları; yeni bir alan olması, karmaşık bir özellik göstermesi ve uygulamada az bilinmesi sebebiyle zor suç tiplerinden biridir. Bilişim alanında bir ceza tehdidi ile karşılaşan kişilerin haklarını bilmesi, lehine delilleri öne sürmesi önemlidir. Ceza yargılamalarında ve bilişim alanında uygulamaya yönelik tecrübeli ceza avukatlarından yardım almanızı tavsiye ederiz.

Av. Ensar KURU

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ensar Kuru Hakkında

Eğitim:
LLB. Özyeğin University
Uzmanlık:

Son Eklenen Makaleler