Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık suçu, bir kişinin başka bir kimseyi hileli hareketlerle kandırarak kendisinin veya başkasının yararına menfaat elde etmesidir. Mesela A adlı kişinin B adlı kişiye bir konut satacağını iddia edip aslında ortada hiç var olmayan bir konutun bedelini C adlı şahsın hesabına yatırılmasının sağlanması dolandırıcılık suçuna örnek verilebilir.

Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir?

 

Bu suçun işlenebilmesi için öncelikle hileli hareket olması gerekir. Mesela gerçekte hasta olmayan bir kişinin kanser hastası olduğunu söyleyerek menfaat elde etmesi örnek verilebilir.

 

Mevzu bahis hileli hareketler normal bir insanı kandırabilecek hareketler olmalıdır. Ortalama bir zekaya sahip bir insanı kandırmaya yetmeyecek hareketler hileli kabul edilemez.

 

Suçu işleyen kişi kendisi veya başkası için menfaat elde etmesi gerekir. B şahsının A şahsını kandırarak taşınmazını tapuda kendi üzerine tescil ettirmesi hileyle elde edilen bir menfaattir.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

 

Dolandırıcılık suçunu işleyen kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar da adlî para cezası verilir. Yani bu suçu işleyen kişi hem hapis cezası alır hem de bu cezanın yanında adli para cezasını ödemek zorunda kalır

 

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir?

 

Nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde düzenlenmiştir.

 

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş olacaktır.

 

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası Nedir?

 

Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişi yani suçun faili hakkında üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

 

Fakat nitelikli dolandırıcılık suçunun aşağıda maddeler halinde sayılan bu hallerden birine girmesi durumunda hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

Sigorta bedelini almak maksadıyla,

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle işlenmesi.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Şikayet ve Uzlaşma

 

Dolandırıcılık suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Adli makamlar suçu öğrendiklerinde kendiliklerinden harekete geçer. Cumhuriyet savcısı da suçtan haberdar olduğunda kendiliğinden soruşturma yapmak durumundadır.

 

Dolandırıcılık suçunun basit hali yani nitelikli olmayan dolandırıcılık uzlaştırmaya tabidir. Yani soruşturma ya da kovuşturma sırasında suçu işleyen kişi ile mağdur uzlaşırsa mevcut yargılama o aşamada biter. Eğer uzlaşma sağlanamazsa yargılama olduğu yerden devam eder.

 

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı

 

Dolandırıcılık suçunun temel şekli bakımından zaman aşımı süresi fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 8 yıldır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise zaman aşımı süresi 15 yıldır.

 

Nitelikli Dolandırıcılıkta Görevli ve Yetkili Mahkeme

 

Dolandırıcılık suçu bakımından görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler