Emlak Vergisine Esas Teşkil Eden Rayiç Bedellere İtiraz Süresini Kaçırmayın

Emlak Vergisine Esas Teşkil Eden Rayiç Bedellere İtiraz Süresini Kaçırmayın

2018 yılında tarh olacak bina vergileri için belirlenen rayiç bedeller, mahalle muhtarlıklarında askıya çıktı. Askıdaki bedellere itiraz etmek için öngörülen süre öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün olduğundan sürelerin kaçırılmaması büyük önem arz etmekte. Aksi halde takdir komisyonlarınca belirlenen bedeller kesinleştiğinde emlak vergisi de bu bedellere göre tarh olacaktır.

Rayiç bedellere yapılan itiraz vergi mahkemelerinde görülecek olup itirazın kabulü halinde takdir komisyonlarınca tekrar bir değer tespiti yapılacaktır. Bunun için yapılması gerekenler öncelikle sakini olduğunuz mahalle muhtarlığında askıda yer alan değerleri öğrenmektir. Şayet bu değerlerin hakkaniyete aykırı olduğunu düşünüyorsanız takdir komisyonu kararının iptaline yönelik hukuki sürecin süresi içerisinde başlatılması -dava açılması- gerekmektedir.

 

Sürecin temmuz ayına denk gelmesi, 30 günlük sürenin adli tatilde bitmesine sebep olduğundan mükelleflerin dava açma hakkının ne zamana kadar devam ettiği de değişmektedir. Kural olarak vergi mahkemelerinde açılacak davalarda, süre sonu adli tatile geldiği takdirde adli tatilin bitiminden itibaren hak sahiplerine 7 gün daha tanınmıştır. Buna göre adli tatilin başlangıcı olan 20 Temmuz’dan sonraki bir tarihte dava açma süresi dolduğu takdirde bitimi olan 31 Ağustos’tan itibaren 7 gün içerisinde takdir komisyonu kararının iptali için dava açılabilir. Bunun istisnası, itiraz mercii farklı bir ilde olan vergi mahkemelerinin çalışmaya devam etmesi olup başvurulacak ildeki adliye yapılanmasıyla değişiklik göstermektedir.

 

2017/1 sayılı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’ne göre dava açılmakla birlikte esasa ilişkin bir karar verilmedikçe takdir komisyonunun kararının uygulanmasına devam edilecektir. Fakat vergi mahkemesi, telafisi güç bir zararın doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verebilir. Bu sayede vergi tarh oluncaya kadar mahkemenin karar vermemiş olması halinde yürütmenin durdurulmasıyla tarh döneminde mükellefler nezdinde doğacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanacaktır.

 

Yargılama sonucu bilirkişi marifetiyle ve başkaca delillerle komisyonun sunduğu değerler hakkaniyete aykırı görüldüğü takdirde komisyon, yeni bir değerleme yapacaktır ki genelgeye göre bu yeni değerlendirmede vergi mahkemesinin kararı dikkate alınarak bir gerekçe kurulmalıdır.

 

Özetle fahiş kabul edilen rayiç bedellerden yargı yoluyla dönülmesi mümkün olup hukuki sürecin sağlıklı takip edilmesi herhangi bir hak kaybına uğranmaması açısından önem arz etmektedir

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler