İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim programının hem işçi hemde işveren açısından önemli bir teşvik uygulaması olup yazımızda dikkat çeken hususlar paylaşılacaktır.

Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

 

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

 

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi:

 

Azami 320 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

 

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları:

 

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

 15 yaşını tamamlamış olmak,

 İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

 Emekli olmamak,

 Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

 İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

 

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler:

 

 Katılımcı zaruri gideri (Günlük 50 TL)

 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

 Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri.

Gerekli Belgeler:

 

İşyeri:

 

SGK

Son 3 ay Sgk tahakkukları,

Son 3 ay Sgk hizmet dökümleri,

Maliye

Vergi Levhası

Oda:

Ticaret odası / Bağlı bulunan odadan Faaliyet Belgesi

Ana Faaliyet Kodu

Kuruluş Tarihi

Açık Adres

İşveren:

 

Sabit telefon , cep

E mail,

Yetkili T.C. kimlik , isim – soy isim , öğrenim durumu,

İkametgah,

İşlemlerin takibi vekaleten yapılacaksa vekalet;

Vekalette özellikle : “ T.C. hudutlarındaki Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ve Hizmet Merkezlerinde İş Başı Eğitim Programları ile alakalı her türlü sözleşmeyi imzalamaya, … “ geçmeli.

Aday Bilgileri:

 

Meslek

Mezuniyet,

Kimlik Fotokopisi;

T.C. Kimlik,

Mesleki Kimlik

Başvuru Evrakları:

 

Dilekçe

Ön talep formu

Çalışan sayısı taahhütname

Sözleşme

İş Kur Takip :

 

 İş Kur numara ve şifresi,

 Aylık İş Kur çizelgesi,

 Aylık devam çizelgesi,

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

SMM. Bülent Bozkurt Hakkında

Eğitim:
English, Arabic, LL.B, Eskişehir Dumlupınar University
Uzmanlık:

Son Eklenen Makaleler