KHK ile İhraç Edilen Yönetici Olan Kamu Personelinin Yönetici Olarak Görevlerine İadesi

KHK ile İhraç Edilen Yönetici Olan Kamu Personelinin Yönetici Olarak Görevlerine İadesi

7145 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasalaşan kamu görevine iade edilen personelin yönetici pozisyonda olması durumunda yönetici pozisyonundan önceki görevinin dikkate alınacağı ile ilgili 22. Madde hükmü kamu görevi ile ilişiği kesilmiş ancak daha sonra yargı kararları veya idareye başvurularla görevine dönmüş olan birçok kamu personeli açısından mağduriyet yaratmakta olup, bu bireylerin büyük hak kayıplarına neden olan bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktaydı.

İlgili maddenin üçüncü cümlesi olan “Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır.” Cümlesinin yarattığı mağduriyetlerin son bulması amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne yapılmış olan başvuruda Anayasa Mahkemesi kararını açıklamış, 7145 sayılı kanunun 22. Maddesinin 3. Cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğu nedeniyle iptaline karar vermiş ve bu kararını 24.03.2020 tarihinde yayınlamıştır.

İlgili kararda “Komisyon kararıyla kamu görevinden çıkarma işleminin sebep unsuru tamamen ortadan kalktığı hâlde kişilerin atanmasında yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanlarının dikkate alınmasını öngören kural, bu kişilerin üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya irtibatlarına dair şüphelerin tam olarak ortadan kalkmadığı izlenimini oluşturmaktadır. Bu durum, kişilerin meslek hayatlarında kişisel gelişimlerinin, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin ve itibarlarının olumsuz şekilde etkilenmesine sebebiyet verebilir.” Denilerek suçsuz olduğu yargı önünde kanıtlanmış olan insanların toplum önünde suçlu olduğuna dair intiba oluşmaması, bu şahısların yargı önünde aklandıktan sonra, ceza davasında beraat etmiş olmasına rağmen sosyal ve  toplumsal yaşamlarında cezalandırılıyor olmalarının önüne geçilmiştir. Aynı zamanda söz konusu düzenlemenin iptali ile yapılmış olan ihraç işleminin, idari işlemin temel unsurlarından birisi olan  sebep unsurunun ortadan kalkmış olmasına rağmen idari işlemin tamamen iptal edilmemesi, söz konusu idari işlemin bir tezahürü olan ihraç edilen kamu çalışanlarının daha düşük mevkilere atanmasına olanak sağlayan kanun maddesinin ilgili cümlesinin iptali ile kişilerin hukuk güvenliği de korunmuş, devletin kamu çalışanlarının görevlendirilmeleri ile ilgili ölçüsüz tasarrufta bulunabilmesinin önüne geçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar neticesinde kamu kurumlarında müdür yardımcısı ve daha üst pozisyonlarda bulunan yöneticilerin görevlerine iade edilirken yönetici pozisyonundan önceki pozisyonuna iade edilmesi durumunda açılacak olan davalarda idarenin ilgili kanun uyarınca bireylere hak mahrumiyeti yaşatmasının önüne geçilmiş, ilgili kişilerin ihraç edilmeden önceki pozisyonlarına geri dönebilmelerinin önü açılmıştır.

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler