Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 Corona virüsün birçok ölüme neden olması nedeniyle toplumsal mesafenin azaltılması adına genelgelerle birçok işletmenin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş, bazı işletmeler ise müşteri sayısının büyük oranda düşmesi üzerine işletmelerine kilit vurma noktasına gelmiştir. Hal böyle olunca söz konusu işletmeler çalışanlarına ödeme yapamayacak duruma gelmiştir. Ancak durumun geçici olduğu ve bir süre sonra hayatin normal akışına geri döneceği aşikardır. İşte 30.04.2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan “KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK” ile işverenlere bu gibi kriz ve mücbir sebep içeren hallerde destek verilmektedir.
Kısa çalışma; genel ekonomik kriz,  sektörel, bölgesel kriz veya mücbir sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerindeki çalışmanın tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde 3 AYI AŞMAMAK ÜZERE sigortalılara ücret desteğinin verildiği bir uygulamadır.


Covid-19 Corona virüs nedeniyle işyerindeki faaliyetin durdurulması ise bahsi geçen yönetmeliğin h bendinde düzenlenen mücbir sebep içerisinde değerlendirmektedir. Söz konusu maddede “Zorlayıcı sebep tanımlanmıştır. İçinde bulunduğumuz salgın hastalık da zorlayıcı sebep teşkil ettiğinden kısa çalışma ödeneğine başvurulabilecektir.
Kısa çalışma kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ödenirken Genel Sağlık Sigortası primleri de Devletçe karşılanır. İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğunu kanıtlar şekilde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapılırken ise “Kısa Çalışma Talep Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi” düzenlenerek İŞKUR’a teslim edilmesi gerekmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki kısa çalışma ödeneğine işçiler başvuramayacak olup bu başvuru işçiler adına ancak işveren tarafından yapılabilir. Ayrıca İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması da şarttır.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Ödemeler her ayın beşinde ve bizzat işçinin kendisine PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler