Tekzip Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Tekzip Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Eğer hakkınızda şeref ve haysiyetinizi ihlal eden veya gerçek dışı bir yayın yapıldıysa bu yayına karşı Anayasal bir hak olan cevap ve düzeltme –tekzip- hakkınızı kullanabilir, yayında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, gerçeğin ne olduğunu kamuoyuna açıklayabilirsiniz.

Tekzip hakkı (cevap ve düzeltme hakkı) Anayasa’nın 32.Maddesinde “Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.” Hükmü ile güvence altına alınmıştır.

 

Bu hakkınızı kullanırken tekzip etmek istediğiniz söz konusu içeriğin nerede yayınlandığı önem arz etmektedir.

 

1- Süreli Yayınlarda Yapılan Yayınlar:

 

Hakkınızda şeref ve haysiyetinize dokunan veya gerçeğe aykırı olarak yapılan yayın, süreli yayınlarda yapıldıysa tekzip hakkınızı Basın Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanabilirsiniz. Süreli yayın; gazete, dergi gibi basılmış eserleri ile haber ajansları yayınlarını ifade eder. Ancak süreli olmayan (kitap vb.) yayınlar için bu hakkınızı kullanamazsınız.

 

Bu hakkı, hakkınızda yapılan yayının yayımlandığı tarihinde itibaren 2 ay içerisinde kullanmanız gerekmektedir. Sizin yayını daha sonra öğrenmeniz bu sürenin başlangıcını değiştirmez. Tekzip başvurusu ilgili yayının sorumlu müdürüne mutlaka yazılı olarak gönderilmelidir. Gönderdiğiniz tekzip yazısı sorumlu müdürce tebliğ alındıktan sonra 3 gün içerisinde değiştirilmeden, aynen yayımlanmalıdır.

 

Eğer tekzip yazısı 3 gün içerisinde yayımlanmaz ise bu 3 günlük sürenin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde bulunduğunuz yer Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak tekzip metninin yayımlanmasına hükmetmesini talep edebilirsiniz.

 

2- Özel Televizyon veya Radyolarda Yapılan Yayınlar:

 

Hakkınızda yapılan, kişilik haklarınıza saldırı teşkil eden ve gerçeğe aykırı olan yayın özel televizyon veya radyolarda yapılmışsa tekzip hakkınızı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde kullanabilirsiniz.

 

Ancak özel televizyon veya radyolarda tekzip talebini öncelikle yayıncı kuruluşa değil, yayından itibaren 10 gün içerisinde doğrudan Sulh Ceza Hakimliğine yapmalıdır. Ancak yayıncı, mahkeme kararını beklemeden ilgili kişiye tekzip hakkını kullandırabilir.

 

Ulusal yayın yapan kuruluşlar için yetkili mahkeme Ankara Sulh Ceza Hakimliğidir. Eğer yayıncı kuruluş yerel veya bölgesel bir kuruluş ise bu sefer başvuruyu yapacak kişinin yani tekzip hakkı sahibinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

 

3- TRT’de Yapılan Yayınlar:

 

Hakkınızda yapılan, haysiyet ve şerefinize dokunan veya gerçeğe aykırı olan yayın TRT’de yapılmışsa tekzip hakkınızı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanabilirsiniz

 

Başvuru yayının yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde doğrudan TRT’ye yapılmalıdır. Tekzip hakkını kullanmak isteyen kişinin direkt mahkemeye başvurma imkanı yoktur, tekzip metnini 7 gün içinde TRT’ye göndermek zorundadır.

 

Genel müdürlük bu metni 3 gün içerisinde yayınlamak ile yükümlüdür, eğer yayınlamazlarsa bu 3 günlük sürenin bitiminden itibaren 2 gün içerisinde size bu durumu bildirmelidir. Bu bildirimden itibaren 2 gün içerisinde Ankara Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir, Sulh Ceza Hakimliği bu itirazı 2 gün içinde inceler ve karar verir.

 

4- İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar:

 

İnternet ortamında yapılan yayınlarda tekzip hakkınızı kullanabilmeniz için tek koşul aranmaktadır, bu koşul da kişilik hakkınızın ihlal edilmesidir. Bu yayının illa gerçeğe aykırı olması gerekmemektedir. Bu hak İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanmaktadır.

 

Eğer kişilik hakkınız internet ortamında yapılan bir yayınla ihlal edildiyse direkt mahkemeye başvuramıyorsunuz. Öncelikle içerik sağlayıcısına, buna ulaşılamıyorsa yer sağlayıcısına başvurmanız gerekmektedir. Sorumlulardan kendinize ilişkin içeriğin yayından kaldırılmasını ve hazırladığınız tekzip metninin internet ortamında bir hafta yayınlanmasını isteyebilirsiniz. Eğer sorumlular isteğinizi 2 gün içerisinde yerine getirmezse 15 gün içerisinde yerleşim yerinizdeki Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilirsiniz. Sulh Ceza Hakimi başvurunuzu 2 gün içerisinde inceler ve karara bağlar.

 

Tekzip hakkınızı kullanmanız, hakkınızda gerçeğe aykırı yayın yapan, kişilik haklarınızı ihlal eden kişi veya kurumun cezai ya da hukuki sorumluluğunu bertaraf etmemektedir. Bunlar için ayrıca başvurular yapılabilirsiniz.

 

Her ne kadar tekzip hakkınızı asaleten kullanabilseniz de hukuki sebepler, mevzuattaki güncel değişiklikler ve bunların somut olaya uygulanması için sürecin yönetimi son derece önemlidir. Ayrıca tekzip hakkından bağımsız olarak bu yayınları yapanlara karşı açabileceğiniz maddi/manevi tazminat talepli hukuk davaları ve ceza davalarının takibi de önemlidir. Herhangi bir hak kaybına neden olunmaması için yol haritasının titizlikle belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle alanında uzman bir avukattan yardım almanız işinizi kolaylaştıracaktır

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler