Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul Edilen Ve Kanunlaşan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  işletmelere ve yatırımcılara  kolaylıklar sağlamakta ve bürokrasi anlamında işletmeler önündeki engelleri kaldırmış bulunmaktadır.

 

Bunları  özetle açıklamak gerekirse;

 

1-Nispi vergiye tabi kağıtlardan  kaç nüsha olursa olsun sadece 1 nüsha için damga vergisi ve noter harcı alınacak.

 

2-VUK yer alan ve yatırımların önünde engel olarak görülen  herhangi bir sebeple 359’uncu maddede sayılan fiilleri işledikleri veya iştirak ettikleri düzenlenen raporla tespit edilenlerde fiili işlediği tarihten itibaren 6 yıl süreyle hiçbir vergi teşvik ve desteklerinden yararlanmayacağına dair hüküm metinden çıkarılarak güvenli bir yatırım ortamı oluşturuldu.

 

3-Muhtasar ve Sgk aylık bildirge tek formda gönderilecek ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte Smmm ’ lerde sorumlu olacaktır.

 

4-Şirketlerin kuruluş ve tasfiyeleri üzerindeki bürokrasi azaltıldı tasfiye süreci 1 yıldan 6 aya düşürüldü aynı zamanda kuruluş ve şube açılışları maliyetleri azaltıldı.

 

5-Çek kanununda değişiklikler yapılmış ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla çekin karşılığının bulunmaması durumunda adli para cezası getirildi. Cezanın ödenmemesi durumunda hapis cezasına dönüşecek.

 

6-GVK 40’ıncı maddesinde yapılan düzenlemeyle işletmeye dahil olan gayri menkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar yapıldığı yılda doğrudan gider imkanı sağlanacak.

 

7-213 sayılı kanunun 153’üncü maddesinde yapılan değişiklikle ticaret sicil memurlarınca tescil işlemleri yapıldığında başvuru evrakları vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesine imkan sağlamakta ve böylelikle işe başlama işlemleri hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

 

8-Maliye takdir ve incelemeye sevk etmeden önce artık mükellefi izahata davet edecek(buradaki izahata cevap verme süresi 15 gündür)ve izahata vergi ziyasına sebep verilmediği anlaşılırsa  mükellef  vergi inceleme ve taktir komisyonuna sevk edilemez.

 

9-Vergi beyannameleri kanuni süresinde düzeltmek kaydıyla artık  vergi beyannameleri düzeltmelerinde damga vergisi kesilmeyecektir.

 

10-Finansal kiralama yoluyla konut edinilmesi ve konutun süresi sonunda kiracıya devrinde tapu harcı istisnası sağlandı.

 

11-Şirket kuruluşları gibi şirket pay devirleri de harçtan istisna edildi. Noterlerdeki genel ve özel vekalet ayrımı kaldırıldı, vekaletlerin hepsinden aynı tutarda harç alınacak.

 

12-Ticari işletmelerin kuruluş aşamasındaki defter tasdikleri noter harçları konusu dışına çıkarılmıştır. Yani işe başlamalardaki defter tasdikleri harçsız yapılacak.

 

13-Tacirler arası ipotek tesis işlemlerindeki harçlar yüzde elli indirildi.

 

14-Şahıs ve sermaye şirketleri kuruluşlarında kurucuların şirket sözleşmesini ticaret sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanmasına imkanı verilmektedir. Böylelikle kurucular tarafından noter huzurunda imza beyanı ve unvan tescil talepnamesi ve ayrıca kurucular beyanı zorunluluğu kaldırılmıştır

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

SMM. Bülent Bozkurt Hakkında

Eğitim:
English, Arabic, LL.B, Eskişehir Dumlupınar University
Uzmanlık:

Son Eklenen Makaleler