Yeni İnfaz Yasası Hangi Suçları Kapsıyor?

Yeni İnfaz Yasası Hangi Suçları Kapsıyor?

Uzun süredir gündemde olan ve kamuoyunda Af Yasası çıkacağı şeklindeki beklentinin karşılığı olarak 70 maddelik bir yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundan geçerek kanunlaştı. 

Peki oldukça fazla sayıda düzenleme içeren yasa ile neler geliyor ve hangi hususlar değişiyor? Öncelikle belirtmek gerekir ki Kanunun büyük bir çoğunluğu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun dahilinde değişiklikler ve eklemeler öngörmektedir. Bunun yanın sıra Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanununda da değişiklikler söz konusudur. 

Kanunun genel amacı ceza evlerindeki yoğunluğu azaltmaktır. Ayrıca belirli sürelerin altında bulunan hapis cezalarında kişilerin ceza evinde hapis cezası infaz edilmeden sanki beraat etmişçesine hareket etmesi kamuoyunda doktrin ve uygulamada uzun süredir eleştirilmekteydi. Ayrıntısını yazımız içerisinde belirteceğimiz üzere işbu yasayla bu durumun da önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Bu noktada belirtmek gerekir ki kanunun yazılış şekli ve dili anlaşılmaz ögeler içermektedir. Hukukun en hassas olması gereken alanlarından biri de infaz hukukudur. Bir kişinin Kanunun belirlediği ölçütlere aykırı olarak 1 gün dahi fazladan ceza evinde kalması hürriyeti tahdit suçuna vücut verecektir. Bu nedenle Kanun metninin daha anlaşılır olması beklenirdi. 

Kanun dahilinde koşullu salıverilme hükümleri ile birçok kişinin bir anda tahliye edileceği aşikarsa da Kanun Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirleri (tekrar suç işleyenler) kapsamamaktadır.  

Kanunun getirdiği önemli değişiklik ve yenilikleri başlıklar halinde sitemiz içeriğinden bulabilirsiniz.

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler