Yeni İnfaz Yasasıyla İnfaz Hakimlikleri Kuruluyor

Yeni İnfaz Yasasıyla İnfaz Hakimlikleri Kuruluyor

4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununun 2 inci maddesi şu şekilde değiştirilerek İnfaz Hakimliği kurulmuştur: ”Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hâkimliği kurulur.”

Bu maddeye göre ceza hükmünün infaz edilmesi noktasında ortaya çıkacak tüm sorunlarda görevli yargı mercii infaz hakimliği olacaktır. Kanunun esaslı değişiklik yaptığı kanun maddeleri olan infaz hükümlerinden dolayı ortaya çıkacak uyuşmazlıkları infaz hakimliği ortadan kaldıracaktır. İnfaz hakimi Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacaktır. İnfaz hakimliğinin kurulmasına dair hükümler istisnalar saklı kalmak kaydıyla 1/9/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİNCE DE UYGULANACAK.

Kanun koyucu 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “ertelenen veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da” ibaresi ve ikinci cümlesine “cezası ertelenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen” ibaresi eklenmesine karar vermiştir. Bu değişiklik sonucunda koşullu salıverilme veya hapis cezasının ertelenmesi durumunda verilmiş olan güvenlik tedbirleri denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişiler hakkında da uygulanacaktır. 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler