yeni İnfaz Yasasıyla İstinaf ve Temyiz Yargı Yoluna Başvurulan Dosyalarda İlk Derece Mahkemesi Ali Kontrol Veya Tutuklama Kararı Verilebilir

yeni İnfaz Yasasıyla İstinaf ve Temyiz Yargı Yoluna Başvurulan Dosyalarda İlk Derece Mahkemesi Ali Kontrol Veya Tutuklama Kararı Verilebilir

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 maddesine eklenen 4. Fıkranın devamında:. “hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde ilk derece mahkemesi de adlî kontrol kararı verebileceği belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 112. Maddesinde yapılan değişiklikle istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulan dosyalarda ilk derece mahkemesinin tutukluluk kararı verebileceği düzenlenmektedir. 

Söz konusu hüküm her ne kadar uygulamada mevcut olan sorunları çözmeyi hedeflese de uygulamadaki karmaşayı artıcı bir neden olarak karşımıza çıkacaktır. Özellikle Yargıtay’da bekleyen dosyalarda Yargıtay’ın tutukluluğa dair karar vermemesi nedeniyle bu tarz bir hüküm getirilmekteyse de istinaf mahkemesinin yetki alanını iyiden iyiye daraltan bir hüküm olmuştur. Kaldı ki ilk derece mahkemesi karar vermiş ve artık dosyadan el çekmiştir. Hal böyle olunca ilk derece mahkemesinin tutukluluk ya da adli kontrol kararı vermemesi gerektiği kanaatindeyiz. 

 

KANUN YOLU AÇIK OLMAYAN KESİN KARARLAR TEKERRÜRE ESAS ALINMAYACAK

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 272. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen hükme göre hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine, üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz yani kararlar kesin olarak verilir. Yasa tasarısına göre bu fıkraya eklenecek hükümle söz konusu cezaların tekerrüre esas alınmayacağı düzenlenmiştir. 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler