Yeni İnfaz Yasasıyla Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmıştır

Yeni İnfaz Yasasıyla Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmıştır

1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin yirmiikinci fıkrasına eklenen hüküm ile eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilecektir. Bu madde ile kaçakçılık suçları bakımından yurda kaçak sokulan eşya nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması sağlanacaktır. 

 

2) Kanunda yapılan değişiklikle etkin pişmanlık hükümleri getirilmiştir. Bu maddeye göre suçu işleyen kişi etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hâzinesine soruşturma evresi sona erinceye kadar ödediği takdirde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde  hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında indirilecektir. 

 

Hükümlü kişiler de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hâzinesine ödedikleri takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecektir. 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler