Yeni İnfaz Yasasıyla Kezzap Atmanın Cezası Ağırlaştırılıyor

Yeni İnfaz Yasasıyla Kezzap Atmanın Cezası Ağırlaştırılıyor

Türk Ceza Kanununun 86. maddesinin üçüncü fıkrasına “CANAVARCA HİSLE” kelimeleri eklenerek yaralama suçu bakımından yeni bir nitelikli hal ihdas edilmiş ve diğer nitelikli hallerde temel ceza yarı oranından artırılırken canavarca hisle işlenen kasten yaralama suçunda temel ceza 1 kat artırılacaktır. Kamuoyunda kezzapla yaralama vakası gibi fiillere verilecek ceza miktarı artırılmıştır. Her ne kadar insan yüzüne asit ve diğer tahrip edici maddelerle saldırı düzenlenmenin canavarca his kavramına girmediği kanaatindeysek de madde gerekçesi ışığında uygulamada bu tarz saldırılara işbu bent doğrultusunda ağırlaştırılmış ceza verilmesi beklentisindeyiz. 

TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ BAZI SUÇLARIN CEZALARI ARTIYOR

Türk Ceza Kanununun 87. Maddesinde düzenlenen “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçunun cezasının üst sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 220. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “örgüt kurma” suçunun cezası “iki yıldan altı yıla” iken “dört yıldan sekiz yıla” çıkartılacaktır. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “örgüte üye olma” suçunun cezası “bir yıldan üç yıla” iken “iki yıldan dört yıla” şeklinde değiştirilecektir. 

Türk Ceza Kanununun 241. Maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun cezası beş yıla olan üst sınırı altı yıla çıkarılmış ve adli para cezasına da beşyüz gün alt sınırı getirilmiştir. Ayrıca suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır denilerek tefecilik suçunun örgüt kapsamında işlenebilecek suçlar arasında dahil edilmesi sağlanmıştır. 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler