Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan bir kişinin görevi nedeniyle kendisine teslim edilmiş olan veya gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde göreviyle bağdaşmayan bir şekilde tasarrufta bulunması yani bu malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi olarak tanımlanabilir.

Zimmet suçu özgü suçtur yani ancak kamu görevlisi (devlet memuru, avukat, sayman vs.) tarafından işlenebilir.

 

Zimmet Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

 

Zimmet suçu, şikayete bağlı olan suçlardan olmadığından savcılık suçun işlendiğini öğrenir öğrenmez soruşturma başlatmak zorundadır. Zimmet suçu ile ilgili dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

 

Zimmet Suçunun Nasıl Oluşur?

 

1) Zimmet suçu yalnızca kamu görevlisi (memur) tarafından işlenebilir

 

2) Zimmet suçu, memura görevi nedeniyle teslim edilmiş malın zimmete geçirilmesiyle işlenebilir

 

3) Teslim edilen malın ya memurun ya da başkasını zimmetine geçmesi gerekir.

 

ZİMMET SUÇU İLE RÜŞVET, İRTİKAP VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU FARKLI SUÇLARDIR.

 

Zimmet Suçunda Ne Ceza Verilir?

 

Bu suçun basit zimmet suçu, nitelikli zimmet suçu ve kullanma zimmeti suçun olmak üzere 3 farklı çeşidi vardır. Bu nedenle ceza miktarları suçun türüne göre değişir.

 

1) Basit zimmet suçu cezası 5 yıl ila 12 yıl arası hapis cezasıdır.

 

2) Nitelikli zimmet suçu cezası, basit zimmete verilen cezanın yarı oranında arttırılması ile belirlenir. Örneğin, basit zimmetten 6 yıl verilecekken eğer nitelikli zimmet varsa bu ceza 9 yıl olur

 

3) Kullanma zimmeti suçunun cezası, basit zimmete verilen cezanın 1/2 oranına kadar indirim yapılarak belirlenir. Örneğin, basit zimmetten 6 yıl verilecekken eğer kullanma zimmeti varsa bu ceza 3 yıl olur

 

Zimmet Suçu ve Etkin Pişmanlık

 

Etkin pişmanlık bazı suçlar için Kanun tarafından öngörülebilir. Zimmet suçunda da eğer zarar giderilirse etkin pişmanlık hükümlerine göre ceza miktarı azalır.

 

1) Soruşturma başlamadan zimmete geçirilen mal aynen iade edilirse veya kamunun uğradığı zarar giderilirse verilecek cezanın 2/3’ü indirilir. Yani 6 yıl ceza verilecekken iken 2 yıl ceza verilir

 

2) Soruşturma başlatıldıktan fakat dava açılmadan önce mal aynen iade edilir veya kamunun uğradığı zarar giderilirse, faile verilecek ceza 1/2 oranında indirilir.

 

3) Dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce mal aynen iade edilir veya kamunun uğradığı zarar giderilirse faile verilecek ceza 1/3’ü oranında indirilir. Yani 6 yıl ceza verilecekken iken 4 yıl ceza verilir

 

ANACAK YARGILAMA TAMAMLANIP HÜKÜM VERİLDİKTEN SONRA ZARAR GİDERİLSE VEYA ZİMMETE GEÇİRİLEN MAL AYNEN İADE EDİLSE BİLE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ NEDENİYLE CEZA İNDİRİMİ YAPILAMAZ.

 

Zimmete Geçirilen Malın Değerinin Azlığı Nedeniyle Ceza İndirimi

 

Zimmet suçunun konusu olan malın değerinin azlığı bir ceza indirimi nedenidir. Suçun konusu olan malın değerinin azlığı nedeniyle faile verilecek 1/3 oranından 1/2 oranına kadar ceza indirimi yapılabilir

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler