BİR SUÇ ALETİ OLARAK: BİLGİSAYAR

BİR SUÇ ALETİ OLARAK: BİLGİSAYAR

Hayatımızda yeni sayılabilecek bir süredir var olan bir icattan bahsederek konuya giriş yapabiliriz. Bu icadın bizler tarafından kullanılmaya başlanması ile bugüne kadar geçen süre arasında ne kadar kısa bir zaman olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Fakat bu kadar kısa süre içerisinde hayatlarımızı ne boyutta değiştirdiği meselesini incelemek hiç kolay olmayacaktır. Bu kısa süre içerisinde bizim üzerimizdeki olumlu etkisi olumsuz etkisinden fazla mı, değil mi tartışma konusu yapılabilir. Fakat bugün ve gelecekte insanlığın en sık başvuracağı araç olan bilgisayarlar üzerinden işlenebilen, özünde hırsızlık ile bağlı olan bu suç işleme şekli hakkında tahmin ettiğimizden daha fazla bilgi sahibi olmalıyız.

Bilişim suçları ile; bir sistemin engellenmesi veya bozulması ya da sistemin verilerinin yok edilmesi veya değiştirilmesi şeklinde karşı karşıya kalınabilir. Özellikle ülkemizde yükselme dönemi içerisinde olan şirketlerde sıkça rastlanan sorunlardan biri olan bilişim güvenliğinin ihmal edilmesi bu şirketleri söz konusu suçların mağduru olmaları noktalarında hedef haline getirmektedir.

Herhangi bir kişi bu suçu işleyebilir. Bilişim teknolojilerinin üzerimizdeki olumsuz etkilerinden birisi benzetme kullanılarak anlatmak gerekirse yüzme bilmeyen bireye okyanuslara açılabilme imkânı verebilmektedir. Bunun sonucunda ortalama bir bilgisayar kullanıcısının ulaştığı nokta ya bir siber saldırı da suç ortağı ya da siber saldırı da suç mağduru olmasıdır.

Bilişim suçları mala zarar verme suçunun modern hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilişim sistemlerinin kurulması ile bu sistem üzerinden aktarılan bilgiler kazanç elde etmek amacıyla meydana getirilmektedir. Bu sisteme zarar verme halinde de söz konusu kazanç elde etme amacının bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. Kanunlar ise bilişim sistemlerinin ve içerdiği verilerin mala zarar verme suçundaki mal anlamında değerlendirilemeyeceğinden bahisle bu alandaki boşluk ilgili bilişim suçları başlığı altından değerlendirilmiştir.[1]

Paris İstinaf Mahkemesi Ceza Dairesi 5 Nisan 1994 tarihli kararında bilişim sistemin işleyişinin yavaşlatılmasını dahi bilişim suçunun işlenmiş olduğu kanaatine varmıştır.[2]

Teknoloji ile daha yakından ilişki içerisinde olan ülkelerin hukuk düzenleri söz konusu suçlar kapsamında daha tecrübelidir. Fakat ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin bilişim suçları alanında tecrübesiz olmaları bu alanda güvenliğe daha fazla önem verilmesi gerektiğinin en açık nedenidir.

Bilişim sistem güvenliğimizin en az yaşadığımız evin, çalıştığımız ofisin güvenliği kadar önemli olduğunu unutmayalım.

[1] Tezcan/Erdem/Önok, Teorik ve Pratik Ceza Öz. Huk., s. 954

[2] Féral-Schuhl, s. 599-600.a

Av. Adem AVCI

Av. Adem AVCI

Avukat

0 (212) 272 20 02 adem@citil.av.tr