DÖVİZ İLE ALIM-SATIM VE KİRALAMANIN YASAKLANMASININ SONUÇLARI, YAPILABİLECEKLER VE UYARLAMA DAVASI

DÖVİZ İLE ALIM-SATIM VE KİRALAMANIN YASAKLANMASININ SONUÇLARI, YAPILABİLECEKLER VE UYARLAMA DAVASI

12 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırması yasaklanmıştır.

​ÜlBu karara göre artık yerleşim yerleri Türkiye’de olan taraflar döviz cinsinden veyahut dövize endeksli olarak gayrimenkul alım-satımı, gayrimenkul kiralaması, araç ve finansal kiralama dahil her türlü menkul kiralaması ile iş, hizmet ve eser sözleşmesi yapamayacaklar.

Yani artık Türkiye’de merkezi veya şubesi bulunan bir şirkette ya da yerleşim yeri Türkiye’de olan bir şahıs yanında çalışan işçiler döviz üzerinden maaş alamayacak, finansal kiralama ve leasing şirketleri döviz üzerinden kiralama yapamayacak, gayrimenkul veya menkul mal sahipleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kiralama veya satış yapamayacaklar.

Mevcut sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olan taraflar ise Cumhurbaşkanlığı Kararının yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde sözleşmelerini bu düzenlemeye uygun olarak Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenmelidir.

Ve fakat bu karara uygun olarak sözleşme Türk Lirası cinsinden yeniden belirlenirken daha önce belirlenmiş olan Döviz hangi zamanki kura göre Türk Lirasına çevrileceği hususu ilgili Cumhurbaşkanlığı kararında bulunmamaktadır. Bu hususta Türk Borçlar Kanununun en temel ilkelerinden birisi olan sözleşme serbestisi ilkesi gereği taraflar kendi aralarında iradelerine uygun olarak sözleşmeyi düzenlemeye uygun olarak belirleyebilirler.

Ancak tarafların iradelerinin uyuşmaması durumunda taraflarca akdedilmiş olan her türlü sözleşmenin mevcut ve değişen şartlara uyarlanması veyahut kiralanan bir gayrimenkul için kira bedeli tespiti davası açılabilir.

Bu davaların açılması için teknik ve hukuki bilgi gerektirmekte olup alanında uzman bir Avukat ile takip edilmesinde fayda vardır

Av. Furkan YOLAÇAN

Av. Furkan YOLAÇAN

Avukat

0 (212) 909 19 52 furkan@citil.av.tr