Eşin İlgisizliği ve Sevgisizliği Boşanma Sebebi

Eşin İlgisizliği ve Sevgisizliği Boşanma Sebebi

Evlilik birliği eşlerin birbirini sevmesi, şefkat göstermesi ve birbirleriyle ilgilenmeleri temeli üzerine kuruludur. Bunların yokluğu durumunda evlilik bağı tüm anlamını yitirir ve manevi açıdan birlik yok olur. Sevgisizlik, sevgi yokluğunun çeşitli söz ve davranışlarla ifade edilmesidir. Ancak, yaşanan bazı olaylar karşısında ve zamanla eşlerin birbirlerine karşı sevgileri azalmakta ve hatta bazı durumlarda nefrete dönüşebilmektedir. Bu hallerde ortada anlamını yitirmiş ve artık kağıt üzerinde kalmış bir evlilik mevcuttur.

Sevgisizlik çeşitli şekillerde gösterilebilir; Başkasını sevdiğini söylemek, eşini sevmediğini söylemek, zorla evlendirildiğini söylemek, başkası ile evleneceğini söylemek, eşinden sıkıldığını söylemek, eşinden soğuduğunu söylemek, eşini istemediğini söylemek, eşine ısınamadığını söylemek gibi.

Yargıtay kararlarında, sevgi ve saygının yitirilmesi eşlerden birinin diğerini sevmediğini açıkça söylemesi, yahut çeşitli söz ve davranışlarla beğenmediğini ifade etmesi, hatta bu duygunun üçüncü kişilere açıklanması, davalı eşin zorla ve istemeyerek evlendirildiğini söylemesi durumlarında evlilik birliğinin devamının sevilmeyen eş açısından olanaksız hale gelmesi sebebiyle boşanmaya hükmetmiştir.

Yargıtay kararından birinde ise, davalının eşine “göbekli, iktidarsız, onu kardeş gibi görüyorum, sevmiyorum” dediğinin sabit olması üzerine, kadının kocasını beğenmediğinin açık olması sebebi ile bu durumun taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğuna karar vermekle, tarafların boşanmalarına hükmetmiştir.

Sevgisizlik dışında ilgisizlik de evlilik birliğini temelinden sarsan davranışlardandır. İlgisizlik de çeşitli şekillerde gösterilebilir: Aileyle ilgilenmemek, hastalıkla ilgilenmemek, tedaviyle ilgilenmemek, evle ilgilenmemek gibi. Yargıtay kararlarında, eşe karşı ilgisizliği, eşinin hastalığı ile ilgilenmemeyi, evi sık sık terk etmeyi, ev işlerini ve kocayı ihmal etmeyi, eve bakmamayı, ilgisizlik nedeniyle manevi birlik açısından evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak kabul etmiştir.

İlgisizlik ve sevgisizlik sadece eşlerin birbirlerine karşı olan davranışlarından ibaret değildir. Diğer eşin çocuklarıyla ilgilenmemesi, kayınpeder ve kayınvalidenin kadını azarlamalarını da sevgisizlik ve ilgisizlik örneği oluşturmakta ve boşanma sebebi olarak kabul görmektedir.

Av. Şule Alagöz ÇİTİL

Av. Şule Alagöz ÇİTİL

Kurucu Ortak

0 (212) 272 20 02 sule@citil.av.tr