EVLİLİK SÖZLEŞMESİ / MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ / MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

MAL REJİMİ NEDİR?

Mal rejimi , eşlerin aile birliği içerisinde sahip oldukları malların yahut kendilerine ait bulunan malların mülkiyetinin ve yönetim yetkisinin kime ait olduğunu, ve yine mal rejiminin sona ermesi halinde bu malların nasıl, hangi yöntemle, hangi oranlarda paylaşılacağını düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder .

MAL REJİMİ / EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Eşler tarafından aksi kararlaştırılmamışsa tabi olunan yasal mal rejimi Edinilmiş Mallara Katılma Rejimidir. Ne var ki, eşler Mal rejimi Sözleşmesi/ bilinen adıyla Evlilik Sözleşmesi yaparak kanunda belirlenen diğer mal rejimlerinden birini seçebilecekleri gibi seçilmiş mal rejimini de değiştirebilirler. Seçilecek mal rejimi, evlendikten sonra malların yönetim yetkisinin ve olası bir tasfiye halinde malların nasıl ve ne şekilde paylaşılacağının esaslarını belirleyeceğinden son derece önem arz etmektedir.Bu sebeple eşler yasal sınırlar kapsamında hür iradeleriyle, kutsal aile kurumunu incitmeksizin karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde kendilerine en uygun mal rejimini seçebilirler.

Seçimlik mal rejim­leri ise şöyledir;

Mal Ayrılığı Rejimi .

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Mal Ortaklığı Rejimi

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

TMK 205. maddesine göre; Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler . Mal rejimi/Evlilik sözleşmesi, Noterde düzenleme yahut hazırlanan sözleşmenin Noterde onaylatılması suretiyle yapılabilecektir. Tarafların talepleri doğrultusunda alanında uzman bir aile hukuku avukatı / boşanma avukatı tarafından hazırlanacak özel sözleşmelerin Noterde onaylatılması suretiyle yapılmasının en doğru yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Bir diğer yöntem ise evlenme başvurusu esnasında evlilik memuruna yapılacak yazılı bir beyanla yapılmasıdır.

Noterde yapılacak evlilik sözleşmelerinde gerekli belgeler: Tarafların kimlikleri ve üç adet fotoğrafları gereklidir. Eşlerden biri yabancıysa ayrıca pasaportunun yeminli ve onaylı tercümesi de gerekmektedir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILIR ?

TMK 203. maddesine göre mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlenme merasimi sırasında veya evlenmeden sonra da yapılabilmektedir.

Doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, Yargıtay Kararlarında da benimsenen mal rejim sözleşmeleri geriye etkili değildir. Yani sözleşmeyle seçilen rejimi geriye götürme imkanı bulunmamaktadır. Bu bağlamda evlilik sözleşmeleri yapıldığı tarih itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurur. İstisna olarak, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Medeni Kanun, eşlere 01.01.2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde geriye yönelik mal rejimi sözleşmesi yapma imkanı sağlamıştır. Bu bir yıl içinde taraflar, geçmişe dönük yeni bir mal rejimi seçmezlerse geçmişte seçtikleri mal rejimi yahut seçim yapmadılarsa mal ayrılığı rejimi uygulanacak olup, 01.01.2002 tarihinden itibaren taraflar için edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ

Evlilik sözleşmesinin iptali, tarafların iradesini sakatlayan sebebin varlığının ispat edilmesi halinde mümkündür . Şekil şartı yokluğu ( noterde düzenleme yahut onaylama şeklinde yapılmamış olması) sebebiyle de sözleşmenin iptali gerçekleşebilir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Evlilik sözleşmeleri kişilerin talep ve durumlarına göre farklılık arz edeceğinden kişiye özel hazırlanmalıdır. Matbu sözleşmeler sizin ihtiyaçlarınıza uygun olmayabilir ve hak kaybına yol açabilir. Talepleriniz doğrultusunda evlilik sözleşmesi hazırlanması için alanında uzman bir aile hukuku avukatı / boşanma avukatından destek almanızı tavsiye ederiz

Av. Şule Alagöz ÇİTİL

Av. Şule Alagöz ÇİTİL

Kurucu Ortak

0 (212) 272 20 02 sule@citil.av.tr