HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİNİZİ İADE ALABİLECEKSİNİZ!

HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİNİZİ İADE ALABİLECEKSİNİZ!

Bankalar, vadesiz hesap sahiplerinden, aylık, üç aylık veya altı aylık periyotlarla çeşitli masraflar sebebiyle müşterilerinden “hesap işletim ücreti” adı altında kesintiler yapmaktaydılar.

​Ancak Danıştay 15. Dairesi bankaların “hesap işletim ücreti” adı altında yapmış oldukları ve ortalama yıllık 120 TL’yi bulan bu kesintilerin haksız olduğuna ve “hesap işletim ücreti” için dayanak gösterilen Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve ilgili maddeyi iptal etti.

Danıştay’ın ilgili kararı öncesi de birçok müvekkilimizden haksız yere kesilen hesap işletim ücretinin Tüketici Kanunu’ndaki haksız şart olarak tanımlanabileceğinden veya Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel işlem koşullarından sayılabileceğinden bahisle bankalarca yapılmış hesap işletim ücreti kesintilerini iade alsak da bazı tüketici hakem heyetleri bu konuda tereddüt yaşamaktaydı.

Ancak artık müşterilerden kesilen “hesap işletim ücreti”nin hukuka aykırı olduğu Danıştay kararıyla da sabit olduğundan bu konudaki uyuşmazlıklar daha hızlı çözüme kavuşacaktır.

Danıştay 15. Dairesinin kararı ile birlikte genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık süre içerisinde bankanız tarafından kesilen hesap işletim ücretini faizi ile birlikte bankanızdan talep edebilirsiniz.

Bunun için geçmişe dönük olarak hesap hareketlerinizi içeren dekontları bankanızdan fiziki veyahut elektronik ortamda talep edebilir, yapılan kesintileri tespit edip bankanızdan ilgili tutarı istemeniz gerekmektedir.

Bankaların bu hususta cevapları ekseriyetle olumsuz olduğundan doğrudan Tüketici Hakem Heyeti’ne veya yapılan kesinti tutarına göre Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Bankanız sizden de “hesap işletim ücreti” adı altında çeşitli ücret kesintileri yapıyor ise siz de artık geçmişe dönük 10 yıllık kesintileri alabilirsiniz. Ancak, zamanaşımı süreleri, çeşitli usulü şartlar, değişen mevzuat hükümleri, uygulanması gereken faiz gibi teknik konular sebebi ile bu süreci Tüketici Hukuku ve Borçlar Hukuku alanında uzman bir avukat aracılığı ile yürütmenizde fayda vardır.

Av. Furkan YOLAÇAN

Av. Furkan YOLAÇAN

Avukat

0 (212) 909 19 52 furkan@citil.av.tr