Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönme Süresi Kısaltıldı ve Tazminat Miktarları Arttırıldı

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönme Süresi Kısaltıldı ve Tazminat Miktarları Arttırıldı

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde tüketici, konut amaçlı bir taşınmazın bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi kabul ederken satıcı da bedelin tamamı ya da belirlenen bir kısmı ödendiği takdirde taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi kabul eder. Bedelin tamamının ödenmesi geniş bir süreci kapsayabileceği için değişen koşullar ve iradelere göre tüketicinin sözleşmeden dönmesi mümkün olduğundan yasada buna ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

Bu düzenlemeler 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle değiştirilmiş olduğundan tüketicinin yeni düzenleme hakkında bilgi sahibi olması, herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından son derece önemlidir.

Eski düzenlemeye göre ön ödemeli konut satış sözleşmesi imzalamış tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeden devir veya teslim tarihine kadar sözleşmeden dönebilmekteydi. Buna karşılık satıcı, satış veya satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı yaptığı harç, vergi gibi masrafların iadesini ve sözleşme bedelinin %2’sine kadar bir tazminat ödenmesini tüketiciden isteyebilmekteydi.

Peki, yeni düzenleme neleri değiştirdi?

Öncelikle “devir veya teslim tarihine kadar sözleşmeden sebepsiz dönme hakkı” sınırlandırılmış ve SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 24 AY İÇERİSİNDE tüketicinin sebepsiz dönme hakkı olduğu kabul edilmiştir. Tüketicinin sözleşmeden dönmesi durumunda satıcının yine bu sözleşmeye dayalı harç, vergi ve sair masrafları talep etme hakkı baki kalmış ama tazminata ilişkin kademeli bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre tüketicinin bu 24 aylık kısım içinde ne zaman sözleşmeden dönme hakkını kullandığı satıcının talep edebileceği tazminat bakımından belirleyici olmuştur. Satıcı, sözleşme tarihinden itibaren;

– İlk üç ay için sözleşme bedelinin %2’sini,

– Üç ila altı ay için sözleşme bedelinin %’4’ünü,

– Altı ila on iki ay için sözleşme bedelinin %6’sını,

– On iki ila yirmi dört ay için sözleşme bedelinin %8’ini

Talep edebilecektir.

Bir başka değişiklik ise sözleşmeden dönen tüketiciye, o zamana kadar ödediği sözleşme bedelinin iade süresi hakkında gerçekleşmiştir.Eski düzenlemeye göre tüketicinin sözleşmeden dönmesi durumunda tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge ile iade edilmesi gereken tutar, en geç doksan gün içinde tüketiciye verilmesini düzenlerken KHK değişikliği ile bu doksan günlük süre YÜZ SEKSEN GÜN olarak genişletilmiştir.

Bu yeni düzenleme, uygulamada tüketicinin aleyhine bir sonuç doğurabilme ihtimali taşımaktadır. Örneğin eski düzenlemede satıcının teslimi geciktirmesi halinde tüketici, doğrudan sözleşmeden dönme hakkını kullanıp %2’lik tazminattan da satıcının süreye uymamasını göstererek sorumlu olmaktan kurtulacakken artık sözleşmeden dönmesi 24 ayla sınırlandırılmış olup bu süreden sonra kullanmak istediği sözleşmeyi sona erdirme iradesi için genel sebeplere gitmesi gerekecektir. Bu da sebepsiz yere dönme iradesini kullanamayacağı için daha ağır bir ispat külfeti anlamına gelmektedir.

Tüketicinin böyle durumlarla karşılaştığında süreler ve ispat araçlarıyla ilgili mağdur olmaması için yasayı ve uygulamayı iyi bilen hukukçulardan destek alması önerilir

Av. Cansu ŞEKERCİ

Av. Cansu ŞEKERCİ

Avukat

0 (212) 272 20 02 cansu@citil.av.tr