Trafik Cezalarına Hangi Durumlarda / Nasıl İtiraz Edilmelidir?

Trafik Cezalarına Hangi Durumlarda / Nasıl İtiraz Edilmelidir?

Eğer size bir trafik cezası kesilmiş ise ve bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorsanız, bu cezaya itiraz edebilirsiniz. Yapacağınız itirazda aşağıda bahsedeceğimiz hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

​Ülkemizde trafik cezaları en çok Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. Maddesine göre yani hız sınırlarını aşma sebebiyle kesilmektedir. Hız sınırını aşarak radara yakalanmasebebiyle kesilen cezalarda şu hususlara dikkat edilmelidir:

Öncelikle kesilen trafik cezaları 10 iş günü içerisinde muhatabına tebliğ edilmelidir. Ancak bu kurala uyulmaması trafik cezasının iptalini gerektirmez. Bu idare için düzenleyici bir süredir. Yargıtay kararlarında da kesilen cezanın 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmediği ve bu yüzden usulsüz olduğu gerekçesiyle açılan davaların reddedilmesi gerektiği söylenmektedir.

​Radarla yapılan hız denetimi işlemi öncesi muhakkak radar kontrolü yapılacağı ile ilgili sürücülere bilgi verilmelidir. Bu bilgilendirme trafik uyarı levhaları ve benzeri şeylerle bu bilgilendirme yapılmalıdır. Radar uyarı levhası olmadan yapılan radar hız kontrolü sonrası kesilen cezaları mahkeme iptal etmektedir. Yargıtay da istikrar kazanmış kararlarında uyarı/bilgilendirme yapmadan yapılan radar denetimi sonucu kesilen cezaların iptal edilmesi gerektiğini söylemektedir. Yargıtay kararlarında, “bilgilendirme yapmadan yol kullanıcılarının kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez” (Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/4941 E. 2015/3034 K.) demektedir.

Bu nedenle radar uyarı levhası veyahut herhangi bir bilgilendirme olmadan kesilen trafik cezalarına itiraz edilmelidir.

​Ayrıca son dönemlerde gıyapta (plakaya) trafik cezası kesme de yaygınlaşmıştır. Gıyapta kesilen cezalar muhatabın adresine tebliğ edilmektedir. Genelde bu tebliğ ile birlikte sizin kural ihlali yaptığınızı gösterir fotoğraf da ceza ile birlikte gönderilmektedir. Ancak herhangi bir fotoğraf/delil vs. olmadan sadece ceza tutanağı tarafınıza tebliğ edilirse delilden yoksun olan bu cezaya karşı da itiraz edilmelidir.

​İtirazlar cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, cezanın kesildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine bu hususları anlatır bir dilekçe ile yapılmalıdır.

Her ne kadar bu itiraz asaleten yapılabilse de hukuki sebepler, mevzuattaki güncel değişiklikler ve güncel Yargıtay kararlarının takibi ve somut olaya uygulanması için sürecin yönetimi son derece önemlidir. Herhangi bir hak kaybına neden olunmaması için yol haritasının titizlikle belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle alanında uzman bir avukattan yardım almanız işinizi kolaylaştıracaktır

Av. Furkan YOLAÇAN

Av. Furkan YOLAÇAN

Avukat

0 (212) 909 19 52 furkan@citil.av.tr